Καραγιώργης Θεόδωρος

Θέση
Forward-Guard
Τρέχουσα ομάδα
Βαφύρας