Χρήστος Σαραπτσής

Θέση
Guard
Τρέχουσα ομάδα
Βαφύρας